Facebook zmenil pravidlá v posudzovaní reklám

0

Facebook zmenil pravidlá posudzovania 20% textu v reklamách. 

Doteraz sme bojovali so zamietaním reklám, ak náš vizuál obsahoval viac ako 20% textu. Pravidlá boli nejasné a i napriek pomôcke od Facebooku, kde sa dali vizuáli testovať, to nebolo spoľahlivé. Tomu je však už koniec! Facebook konečne prihliada aj na potreby inzerentov, aj keď nie úplne benevolentne.

Staré pravidlo - maximálne 20% textu z plochy vizuálu

Niekoľko rokov, Facebook presadzoval pravidlo na obmedzenie množstva textu v reklamách. Ak sa reklamný vizuál skladal z viac než 20 percent textu, reklama bola zamietnutá.
Bolo to pravidlo Facebooku, ktoré si inzerenti mohli kontrolovať pomocou mriežkového nástroja (grid tool). Vizuál bol rozdelený mriežkou na 5 x 5 štvorcov a text nemohol byť obsiahnutý vo viac ako 5 týchto štvorcoch.
Samozrejme, zo skúseností vieme, že často sa stávalo, že i vizuál, ktorý prešiel úspešne týmto nástrojom bol zamietnutý alebo naopak. Facebook sa po dlhej dobe konečne odhodlal k zmene!

Prečo urobil Facebook zmenu?

Facebook nové pravidlo testoval 2 mesiace a vyjadrili sa nasledovne - Afsheen Ali, Marketing Manager, Facebook:

"Náš výskum ukázal, že ľudia dávajú prednosť reklame s menším množstvom textom. Predtým, keď grafická reklama obsahovala viac ako 20% textu z plochy grafickej reklamy, nebola reklama schválená pre prevádzku na Facebooku, Instagrame alebo sieti publika. Počuli sme od niektorých inzerentov, že je to mätúce, pretože to nie je vždy jasné, že reklama nespĺňa požiadavky zásad. Preto prinášame nové riešenie s cieľom zlepšiť túto skúsenosť, ktorá umožňuje inzerentom väčšiu flexibilitu a zároveň nám stále umožňuje udržať príjemný zážitok pre ľudí."

Nové pravidlo - menej je viac

Grafické reklamy už nebudú zakazované kvôli nadmernému objemu textu, ale bude im znižovaný dosah.

Čo to znamená a ako to zistíme?

Na kontrolu vizuálov budeme naďalej používať kontrolný nástroj:
Facebook testovací nástroj
avšak vizuál už nebude rozdelený mriežkou, ale bude priamo vyhodnotený s nasledovným výstupom:
 • OK
 • Nízka
 • Stredná
 • Vysoká
Znamená to, že nahráme si obrázok cez nástroj:


a okamžite nám vyhodnotí ako ho posudzuje.

Čo znamenajú jednotlivé výstupy?

 • OK = reklama bude bežať bez obmedzení (tak ako predtým, ke´d sme splnili menej ako 20% textu v grafickej reklame)
 • Nízka = dosah reklamy bude mierne ponížený
 • Stredná = dosah reklamy bude dosť ponížený
 • Vysoká = reklama sa nemusí zobrazovať. Ani v tomto prípade vám Facebook reklamu nezamietne, ale nemusí sa vôbec zobraziť.

Výnimky

Facebooku začína brať do úvahy niektoré vizuály, ktoré si vyžadujú viac text, alebo text obsahuje samotný produkt. Výnimky teda sú:
 • obaly kníh
 • filmové plagáty
 • obaly albumov
 • produktové vizuály - pozor musí byť viditeľný celý produkt, nie len priblížená časť produktu.
 • plagáty festivalov, športových udalostí, hudobných a zábavných podujatí
 • infografiky
 • kaligrafia, rukopis
 • screenshoty z aplikácií a hier
 • texty vyplývajúce zo zákona - všeobecné podmienky a pod.
Pozor, všetky logá a čísla zostávajú naďalej hodnotené ako text.

Nikde však nie je presne stanovené akým algoritmom bude Facebook dosah pri jednotlivých statusoch znižovať. Takže opäť nám ostáva len skúšať a testovať. A vyzerá to tak, že i v tomto prípade platí zlaté pravidlo - menej je niekdy viac a teda čím menej textu, tým lepší dosah.
Tak čo poviete na nové pravidlo?