Marketéri neznášajú svoju prácu - Prečo?

0
Z viacerých prieskumov vyplýva, že mnohí marketéri sú zo svojej práce frustrovaní, neznášajú ju, cítia sa nedocenení a plánujú ju v dohľadnej dobe zmeniť.

Jedným z hlavných dôvodov je, že väčšina riaditeľov firiem si myslí, že marketing je aj tak zbytočný,  marketéri sa tam iba hrajú, míňajú peniaze, a nič poriadne a pre firmu prínosné z nich nevypadne.

Preto, keď prichádza k škrtaniu peňazí, marketingové oddelenie je prvé na rane.


Aké možnosti majú?

Offline marketing

Existuje však riešenie, ako vie marketér svojmu šéfovi ukázať reálny prínos jeho práce.
V čase offline marketingu to bolo veľmi obtiažne.

Online marketing

Veľkým posunom v dobe online marketingu bola web analytika. Tá nám dokáže veľmi slušne ukázať prínos jednotlivých kanálov k nášmu predaju a pod. Treba ju však brať ako trendy vývoja a porovnávať v čase. Neberme to ako presné čísla, vždy tam budú odchýlky kvôli samotnej podstate web analytiky (spôsob zberu dát).

Online marketingová automatizácia

Online marketingová automatizácia posúva web analytiku na úplne novú úroveň.

Vo web analytike sa bavíme o agregovaných dátach za nejakú skupinu užívateľov. Pri marketingovej automatizácii sa bavíme o konkrétnom človeku s určitou e-mailovou adresou. Komunikujeme s ním systémom 1:1. Prispôsobená komunikácia jeho potrebám a záujmom, a, samozrejme, vieme, ako sa správa v našom webe, čo ho zaujíma, ktorý e-mail si otvoril, na ktorý produkt klikol, kedy nás navštívil a mnoho iného.

Máme teda jeho digitálny profil a vieme mu ponúknuť presne to, čo potrebuje. Ale hovoríme o automatizácii. Áno, všetko toto vie fungovať automatizovane. Náš obchodník do toho nemusí vôbec vstupovať (napr. pri e-commerce riešeniach), alebo môže vstúpiť vtedy, keď je náš potenciálny zákazník pripravený nakupovať.

Prínos marketéra vďaka marketingovej automatizácii

Marketér teda dodáva už predpripravených konkrétnych ľudí, zaujímajúcich sa o naše tovary a služby, ochotných s nami komunikovať.
Marketér tak vie firme doložiť aj vo finančnom pohľade prínos k rozvoju jej obchodu.

Marketéri, poďte na to! Pozrite si viac, ako marketingová automatizácia so SALESmanago funguje.
Prečítajte si viac o marketingovej automatizácii aj na našom webe: SALESmanago.pro