Ako funguje marketingová automatizácia

0


Úsilie o efektívnosť je spoločným menovateľom pre všetkých marketérov, predajcov a podnikateľov. Každý z nás si praje dosiahnuť viac a samozrejme si želá to urobiť rýchlejšie a efektívnejšie. Existuje viacero ciest za dosiahnutím tohoto cieľa. Jedným z nich je proces automatizácie. 

Dnešný svet prináša výzvy pre marketérov denno denne. Najväčší vynález všetkých čias - internet - je zodpovedný za úplne nové prostredie pre obchod a marketing a posun v správaní sa zákazníkov. Väčšinu našich denných aktivít (sociálne, profesionálne, umelecké) presúvame do digitálneho sveta. 

Keď kráčame po digitálnej ceste (užívateľ, konzument) zanechávame po sebe tzv. digitálne stopy. A to je základný rozdiel medzi online a offline predajným procesom. Tieto stopy vieme sledovať rozličnými metódami: prostredníctvom cookies alebo monitorovaním pixelov. Každý z nich prispieva k formovaniu väčšieho obrazu tvz. Digital Boday Language. Množstvo týchto dát je obrovské a nemožné na spracovanie iba bežným človekom.

Moderný konzument si vie preveriť akúkoľvek informáciu a kedykoľvek využitím smartphonu. Je to práve konzument, kto je prenasledovaný producentom, a nie naopak. Takže on je ten, kto určuje podmienky a pravidlá. Inak povedané, firmy si nemôžu dovoliť stratiť hodnotné dáta tým, že budú s nimi zaobchádzať ľahkovážne, predovšetkým, keď chyby stoja reálne peniaze. Konzumenti, ktorí sú ochotní vymeniť svoje kontaktné údaje za hmatateľné výhody na základe ich súhlasu, chcú dostávať relevantné informácie, aby zostali aj naďalej s vami.

Ako využiť digitálne stopy konzumentov v prospech vašej spoločnosti?

Výzvou všetkých digitálnych marketérov je indetifikovanie potrieb konzumentov. Využitím multi-kanálovej integrácie údajov sa pripravia personalizované marketingové správy, ktoré sa navyše budú rozposielať v termíne a čase najvhodnejšom pre každého jedného prijímateľa.

Prekvapením určite nie, že žiaden človek nie je schopný koordinovať takéto kolosálne množstvo údajov a vykonať toľko úloh. A práve preto boli pre marketérov vytvorené inteligentné softvéri, ktoré preberú túto zodpovednosť za nich. Sú schopné zhromaždiť, vyhodnotiť a použiť tieto údaje v reálnom čase na aktivity pre tisícky internetových používateľov.

Základom fungovania platforiem určených na marketingovú automatizáciu je, že:
  • sledujú online aktivity online užívateľov,
  • identifikujú užívateľov,
  • pomáhajú  riadiť marketingové aktivity pre jednotlivých užívateľov ako aj vybrané skupiny užívateľov,
  • integrujú údaje z rozličných kanálov a platforiem,
  • analyzujú správanie zákazníkov (správanie, tranzakcie, demografia),
  • analyzujú marketingové a predajné výkony (úspešnosť kampaní, návštevnosť web stránok, reakcie publika, A/B testovanie atď.).

Ako to funguje reálne napr. využitím automatizovanej marketingovej platformy Sales Manago?

Pozrite si infografiku od Sales Manago.
Chcete aj vyskúšať platformu Sales Manago na mesiac zadarmo? Tu sa dozviete viac.