Ako uspieť na online trhu?

0

Predstavíme vám 5 kľúčov ku kvalitnej digitálnej marketingovej stratégii 


Podľa digitálnej marketingovej štúdie od Smart Insights, 46% značiek nemá zadefinovanú svoju digitálnu marketingovú stratégiu, zatiaľ čo 16% má svoju stratégiu ale nemá ju ešte prepojenú na svoje marketingové aktivity. Hlavnou otázkou je: ak nemám vypracovaný plán, ako môžem očakávať, že budem so svojou značkou rásť, ako budem vedieť merať svoje výsledky a ako sa poučím z mojich predošlých chýb?

Nepodliehajte panike, ak svoj plán ešte vypracovaný nemáte. Vytvorte si ho teraz. Veríme že, vám nasledovných 5 kľúčov k úspešnej digitálnej marketingovej stratégii, pomôže pri vytváraní vášho plánu.

1. Musíte vedieť čo chcete dosiahnuť (a stanoviť si cieľ)


Je vám jasná vaša misia? 

 • Najskôr si zadefinujte svoju celkovú obchodnú misiu a ciele. Vaša digitálna marketingová misia musí byť v súlade s celkovým marketingovým plánom vašej spoločnosti.
 • Odpovedzte si na otázku: čo je hlavným cieľom, ktorý chcem mojím digitálnym marketingovým úsilím dosiahnuť (napr. chcete dostať svoju spoločnosť na popredné miesta v online predaji kvalitnej talianskej kávy v rámci Európy)? Toto je vaša misia.

Určite si a merajte vaše kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs)  

 • Buďte špecifickí pri stanovovaní vašich KPIs. Tým, že si stanovíte presné čísla, budete vedieť, kde sa pohybujete a či dosahujete svoje ciele.
 • Buďte realistickí pri stanovovaní vašich KPIs. Najskôr rozanalyzujte vaše doterajšie digitálne marketingové úsilie. To vám zaistí, že sa budete usilovať o pozitívny nárast vašich súčasných výsledkov a zároveň predídete tomu, že si stanovíte príliš vysoké očakávania.
 • Identifikujte metódy, ktoré vám pomôžu merať každý zadefinovaný KPIs. Napr. budete využívať Google Analytics na meranie vašich konverzií, využijete analytiku sociálnych médií na monitorovanie angažovanosti, budete hodnotiť úspech vášho obsahového marketingu?
 • Skôr ako začnete plánovať vaše KPIs, zistite, ktoré metriky najviac zaujímajú vášho CEO.

2. Analyzujte vašu minulosť (a učte sa zo svojich omylov)


Nemusíte sa cítiť tak, že vykračujete úplne do neznáma. Analyzovanie úspechov a zlyhaní z vašej doterajšej digitálnej marketingovej minulosti vám pomôže zamerať sa na určenie tých najvhodnejších KPIs pre váš biznis. Kľúč 1 a 2 je preto asi najvhodnejšie aplikovať spoločne.  

Stanovte si obdobie na analýzu (najlepšie je určiť dĺžku obdobia z ktorej vychádzam, ako je dĺžka obdobia na ktorú plánujem). Napr. si ujasnite, či idete analyzovať predošlý rok, štvrťrok alebo mesiac.

Ako analyzovať? 

 • Vyberte si časové obdobie, ktoré chcete analyzovať a vyberte štatistiky v Google Analytics kalendári za toto obdobie.
 • Vyskúšajte Google’s Benchmarking Reports vo vašom Analytics účte, aby ste porovnali váš pokrok v porovnaní s vašou konkurenciou.
 • Nezabudnite tiež rozanalyzovať marketingovú stratégiu vašich konkurentov - poznačte si ich online aktivity (môžete využiť napr. SEMrush na identifikovanie SEO stratégie vášho konkurenta, aké kľúčové slová privádzajú najväčší počet návštevníkov na ich web. Môžete to využiť aj na porovnanie organickej a platenej návštevnosti rozličných web stránok.).
 • V pravidelných intervaloch si položte otázku: mal by som analyzovať ešte niečo, na čo som doteraz nepomyslel? Napr. mal by som začať testovať čas, kedy pridávam obsah, alebo typ obrázkov, aký používam?

3. Berte do úvahy komu sa prihovárate (a hovorte ich jazykom)


Nedovoľte, aby ste pri plánovaní zabudli na to, akých ľudí sa pokúšate osloviť. Viete už, kto je vaša cieľová skupina? Pevne veríme, že v tom máte jasno.  Niekedy sa však marketérom stane, že na to zabudnú pri plnení iných povinností: stanovení KPI, rozpočtu a výbere vhodných kanálov.

Vy už ale túto chybu neurobíte. Na srdci budete mať, akému publiku sa v rámci  vašej digitálnej marketingovej stratégie, chcete prihovoriť, aké sú ich potreby a ako uspokojiť ich želania a túžby. Ako na to?

Vytvorením buyer personas: 

 • Začnite základnými demografickými údajmi, ktoré viete o svojich cieľových konzumentoch - ako vek, pohlavie a polohu.
 • Potom sa zamyslite a identifikujte problémy, ktoré môžete vašim cieľovým personas pomôcť vyriešiť.
 • Ponorte sa do ich emočných túžob, cieľov, strachov a poznačte si všetky faktory, ktoré viete využiť.
 • Môžete využiť váš Google Analytics účet a v ňom Audience Reports na identifikovanie kľúčových charakteristík vašich buyer personas ako vek, pohlavie, zamestnanie atď.

4. Identifikujte svoje prostriedky (a držte sa vášho rozpočtu) 


Pri určovaní prostriedkov myslite na 3 veci: rozpočet, digitálne kanály a váš tím (ľudia). Je dobré zohľadniť svoje doterajšie možnosti, skôr ako sa začnete zamýšlať, čo by ste do budúcna mohli ešte potrebovať.

Teraz máte vhodný čas na zahájenie auditu vašich existujúcich digitálnych kanálov. Zamyslenie sa, či chcete pokračovať vo všetkých kanáloch aj  naďalej. Rozhodnutie či všetko budete riešiť interne alebo zastrešíte isté aktivity treťou stranou (online marketingovou agentúrou). A samozrejme stanovenie rozpočtu, ktorý budete na to potrebovať.

Ako identifikovať vaše prostriedky? 

Váš rozpočet
 • Stanovte si váš celkový digitálny marketingový rozpočet.
 • Pozrite sa na historické dáta, čo vám fungovalo (napr. máte konkrétny kanál, ktorý vám priniesol kvalitnú návštevnosť pri relatívne nízkych nákladoch?)
 • Rozhodnite sa, či budete využívať platené reklamy (napr. AdWords alebo platenú reklamu na sociálnych médiach).
 • Alokujte špecifickú časť rozpočtu pre každý digitálny kanál, ktorý chcete využiť v platenej inzercii (využite Analytics, aby vám pomohol vyhodnotiť nákladovo najefektívnejší digitálny kanál s najväščím zásahom a konverziami a najnižšou CPC).
 • Ak vám istý element vašej platenej stratégie neprináša želané výsledky, prehodnoťte ho a alokujte rozpočet do kanálu, ktorý má lepšie výsledky.

Vaši ľudia

 • Pozrite sa na váš súčasný tím a zhodnoťte, čo ste schopní dosiahnuť (buďte realistickí a zabezpečte, že nikto nebude preťažený).
 • Určite, či potrebujete zamestnať viacero ľudí a či máte na to potrebné prostriedky.
 • Rozhodnite sa, či všetky digitálne marketingové aktivity si viete pokryť interne, alebo potrebujete isté činnosti outsorsovať treťou stranou - agentúrou.
 • Sadnite si so svojim tímom a prejdite si spoločne digitálne marketingové aktivity, prídete určite na nápady na budúce marketingové aktivity (čím viac autonómie zamestnanec vo svojej roli má, tým zaangažovanejší bude v plnení stanoveného plánu).

Vaše kanály

 • Prejdite si súčasné digitálne marketingové kanály a rozhodnite sa, ktoré chcete využívať aj  naďalej a či chcete investovať do nejakých nových (toto záleží od toho, kde sa nachádzajú vaši zákazníci a od času, ktorý máte k dispozícii).
 • Jasne si stanovte o čo sa usilujete konkrétnym digitálnym kanálom.
 • Uistite sa, že máte stanovený minimálne jeden KPI pre každý digitálny kanál.

5. Vytvorte si plán (a nedržte sa ho za každú cenu)


Vytvoriť si plán a nedržať sa ho? Čo tým myslíme je, že váš plán nikdy nebude perfektný od začiatku. Nie každý predpoklad, ktorý urobíte, bude aj správny.

Aj keď ste sa svedomito pripravili a váš plán vychádza z predpokladov a analýz, aj tak neviete presne predpovedať, ako sa budú vaši zákazníci správať. Práve preto je potrebné neustále monitorovať a merať výkonnosť vašej digitálnej marketingovej stratégie a zmeniť potrebné elementy, keď taká situácia nastane.

Vytvorte si digitálny marketingový kalendár  

 • Využite pritom napr. Google kalendár alebo Outlook kalendár. Týmto spôsobom ho môžete zdieľať s Vaším tímom a umožníte im prístup k zapracovaniu zmien, keď to bude potrebné.
 • Zdôraznite kľúčové kampane, na ktoré sa chcete zamerať a sústreďte sa na ne počas celého roka a pre každú si určite časový rámec.
 • Dokumentujte potrebné digitálne kanály, aby ste zabezpečili úspech každej kampane.

Preskúmajte vašu marketingovú stratégiu a identifikujte potrebné zmeny

 • Vytvorte plán na monitorovanie a meranie (tento by mal byť v súlade s vašimi KPIs)
 • Skontrolujte úspešnosť jednotlivých elementov vašej digitálnej marketingovej stratégie v pravidelných intervaloch.
 • Ak niečo nefunguje (ak nedosahujete vami stanovené KPIs), zamerajte sa na jednotlivý element a pokúste sa zistiť, čo nefunguje (je to čas pridávania príspevkov, je to obsah príspevkov, sú to kľúčové slová v reklamách?).
 • Prehodnoťte doterajšie analýzy, buyer personas, vyhradený rozpočet a vyskúšajte niečo nové. 
 • Vytvorte jasne definované KPI pre váš nový plán.

Chcete si nechať poradiť našou online marketingovou agentúrou?
Ozvite sa nám a spoločne pripravíme digitálnu marketingovú stratégiu aj pre váš biznis.

+421 949 672 053

podpora@zelenypes.sk