Nastavenie remarketingu AdWords

Remarketingový kód Google Adwords Označenie bývalých návštevníkov webu remarketingovým kódom Remarketing Slúži na znovu oslovenie ľud...