Nastavenie remarketingu AdWords

0

Remarketingový kód Google Adwords

Označenie bývalých návštevníkov webu remarketingovým kódom

Remarketing

Slúži na znovu oslovenie ľudí, ktorí v minulosti navštívili náš web. Môžeme im tak zobrazovať reklamy úzko súvisiace s tým, čo hľadajú a znovu ich tak pritiahnuť na náš web a presvedčiť ich, aby nakúpili u nás (resp. vykonali inú činnosť, ktorú si cenníme ako konverziu).

Remarketingový zoznam

Každý návštevník stránky (označenej touto značkou) bude automaticky pridaný do tohto zoznamu.

Fungovanie

Všetkých bývalých návštevníkov webu “označíme” sledovacou značkou a následne im systém môže zobrazovať zvolené reklamy. Zo všetkých (označených) návštevníkov webu môžeme vytvávať rôzne kombinácie t.j. zoznamy a tým následne ukazovať reklamy podľa potreby. Prípadne ich môžeme vylúčiť z ďalších kampaní, ak chceme oslovovať iba nových používateľov.


Príklad: Môžeme ukázať reklamy s novými červenými lodičkami ľuďom, ktorí boli na našich stránkach v kategórii červené lodičky, ale nenakúpili.

Nastavenie

Remarketingový kód (útržok kódu HTML) sa vkladá do spodnej časti všetkých webových stránok pred koncovú značku </body> v zdrojovom kóde.

Vzor remarketingového kódu vygenerovaný systémom Google Adowrds<!-- Google Code for Remarketing -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id =
XXXXXXXXXX; var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript"
src="//www.googleadservices.com/
pagead/conversion.js">
</script> <noscript>
<div style="display:inline;"> <img height="1" width="1"
style="border-style:none;" alt=""
src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/
viewthroughconversion/1056816048/
?value=0&amp;label=fvQbCJCtjQIQsPf29wM&amp;
guid=ON&amp;
script=0"/>
</div> </noscript>

(červenou sú zobrazené identifikátory konverzie, tie sa líšia pri každom webe/konverzii)

Pre viac informácií: