Využívate Google AdWords efektívne, alebo Vám iba míňa veľa peňazí? Časť 3. - Kľúčové slová

0
V druhej časti seriálu o hlavných oblastiach optimalizácie kampaní Google AdWords sme preberali o Štruktúre kampaní. S trochu oneskorením si dnes v 3. časti povieme o optimalizácii kľúčových slov.


Obmedzenia ohľadom výberu kľúčových slov, čo sa množstva týka, nie sú žiadne. Treba sa ale zamerať na kľúčové slová, ktoré sú pre vás relevantné a vyvarovať sa slovám príliš všeobecným a nesúvisiacim. Ľudia, ktorí prídu na váš web cez nesúvisiace slovo veľmi rýchlo odídu, ak nenájdu na vašich stránkach to, čo hľadali.

Príklad: Výber kľúčových slov


Späť k vašej firme s výrobou drevených hračiek a záhradného nábytku. Pre kampaň drevené hračky a reklamnú skupinu drevené koníky si zvoľte napríklad kľúčové slová: drevený koník, koník z dreva, drevené koníky...

Kľúčové slová: plyšové koníky, koníky pony, kôň, koník, poník... sú pre vás irelevantné, hoci súvisia s danou témou. Nie je to presne to, čo ľudia na vašich web stránkach nájdu a zbytočne by vám takéto slová míňali peniaze.

Takéto kľúčové slová sa môžu použiť ako vylučujúce prvky (negatívne kľúčové slová): plyšové, kovové...


Ako správne vyberať kľúčové slová?
Využite nástroj zabudovaný priamo do AdWords - keywords planner (keywords tool). Ten Vám povie, aké kľúčové slová ľudia hľadajú, v akých približných mesačných počtoch a v akých tvaroch sa slovo vyhľadáva, koľko asi bude stáť 1 kliknutie... Ušetríte si čas s vymýšľaním a hádaním. Slová, o ktorých si vy myslíte, že ľudia používajú, nemusia byť vôbec používané a naopak.

Nastavenie zhody kľúčových slov:

Okrem samotných kľúčov slov je dôležité vybrať si ich správny typ zhody. AdWords ponúka voľnú zhodu (broad match) a modifikátor voľnej zhody (broad match modifier), frázovú (phrase match) a presnú zhodu (exact match). Okrem toho už spomínané vyľučujúce slová (negative match).

Príklad: Ako fungujú jednotlivé typy zhody kľúčového slova


Voľná zhoda kľúčového slova koník spustí reklamy na slová: drevený koník, malý drevený koník, koník na hojdanie, kôň
Modifikátor voľnej zhody kľúčového slova +drevený +koník spustí reklamu pre slová: drevený vyrezávaný koník, koník drevený, ale nie na synonymá
Frázová zhoda slov "drevený koník" spustí reklamy pre: malý drevený koník, drevený koník na hojdanie, ale už nie fráza "drevený červený koník"
Presná zhoda slova [koník] spustí reklamy iba na slovo koník a už nie drevený koník, koník na hojdanie...
Vylučujúca zhoda slova plyšový nezobrazí reklamu, ak vyhľadávaná fráza obsahuje toto slovo, napr. plyšový koník, veľký plyšový koník...


Optimalizácia kľúčových slov:

Keď vám kampane bežia už nejaký čas a majú nazbierané dostatočné dáta (odporúčame aspoň 100 kliknutí na reklamnú skupinu), je dobré sa pozrieť na report vyhľadávaných termínov, ktoré reálne spúšťajú vaše reklamy a podľa toho doplniť nové kľúčové slová, alebo vylúčiť nevhodné slová.

Čo ďalej? Začnite optimalizovať!

Pomocou týchto 3 opatrení:
  1. výber vhodných kľúčových slov,
  2. nastavenie správneho typu zhody,
  3. vylučovania nechcených a dopĺňania nových vhodných slov,
zabezpečíte relevantných návštevníkov vašich stránok a nebudete neefektívne míňať prostriedky.

Zaujal vás tento článok? Prečítajte si aj ostatné časti seriálu, prípadne ho zdieľajte so svojimi známymi, ale hlavne: "Pustite sa do optimalizácie!"

Využívate Google AdWords efektívne, alebo Vám iba míňa veľa peňazí?