Automatizácia marketingových činností

0

Nové partnerstvo pre automatizáciu marketingových činností
Zelený Pes a SALESmanago

Online marketing súčasnej doby si vyžaduje sofistikované a automatizované riešenia. Manuálna správa reklamných kampaní ponúka často obmedzené možnosti. Budúcnosťou je spojenie know-how marketérov, ktoré získali počas “doby manuálnej” a spojiť ho s možnosťami, ktoré ponúka “doba automatizovaná”.

To je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Zelený Pes rozhodol ísť touto cestou.
  • Aby sme mohli našim klientom pomôcť prispôsobiť ich online marketingové činnosti na mieru potenciálnym klientom (ideálne systémom 1:1).
  • Aby sme pomohli našim klientom zefektívniť ich aktivity a prácu, ktorú venujú opakovaným činnostiam a šetriť tak financie za hodiny manuálnej práce.
  • A aby sme im pomohli dosahovať požadovanú návratnosť investícií. Práca marketérov je často znevažovaná a nedoceňovaná. Takto získavajú nástroj, ktorý im umožní ukázať, aké sú skutočné výsledky ich práce a ktorých potenciálnych klientov, akými marketingovými činnosťami pre obchodné oddelenie získali.

Zelený Pes a SALESmanago

Green Dog, s.r.o. (ZelenýPes.sk) uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Benhauer s poskytovateľom automatizovaného marketingového riešenia SALESmanago pre Slovenskú republiku a teší sa na nové možnosti, ako pomôže slovenským marketérom získavať nových zákazníkov.

Kontaktujte nás a zistite viac, ako pomôžeme aj vám >>