Facebook algoritmus a News Feed

0

Prehľad zmien Facebook algoritmu v roku  2016

Facebook neustále inovuje svoj algoritmus a spôsob vyhodnocovania obsahu, ktorý vám servíruje v News Feede (Novinkách). Podľa slov Facebooku, ľudia sú na prvom mieste a preto sa nás snažia počúvať a hľadajú tak kompromis, ako ulahodiť bežnému užívateľovi ale aj ľuďom / firmám / inzerentom publikujúcim obsah. Veď predsa oni sú dôležitý zdroj ich príjmov, ktorý dosahujú z reklám. Posvietime si na hlavné zmeny v algoritme v roku 2016.

1. Január – Optimalizácia organického publika

Touto zmenou sprístupnili pre stránky / publicistov, aby si mohli vybrať publikum, na ktoré chcú svoje príspevky cieliť a to už v neplatenej verzii. Môžu si tak vybrať z možností ako záujmy, demografia či geografická poloha.  Vďaka tomuto nástroju tak môžu testovať a skúšať ako jednotlivé publiká reagujú na ich príspevky.

2. Február – odhad väčšej angažovanosti príspevkov 

S touto aktualizáciou sa Facebook zameral hlavne na ľudí a  snaží sa predvídať, ktoré príspevky sa budú užívateľovi najviac páčiť (budú mať najväčšiu angažovanosť z pohľadu likov, zdieľaní, komentárov) a následne mu ich prednostne servíruje v News Feede.

3. Marec - Facebook Live Videá

Facebook začal uprednostňovať live videá (videá s vysielaním naživo) v News Feede. Facebook skúmal dĺžku prehratia live videí a zistil, že sú pozerané 3 x dlhšie ako klasicky nahrané videá. Na základe tohto začal live videá v News Feede užívateľa uprednostňovať.

4. Apríl - News Feed zvýrazňuje odkazy, o ktoré sa zaujímate

Áno, opäť ďalšia zmena, ktorá mení priority vo vašom News Feede. Facebook si uvedomil, že kritériá ako like-y, zdieľania a komentáre nemusia byť jediné ukazovatele, že sa vám daný príspevok páči alebo sa oň zaujímate. Smutné správy, príspevky zo smutným alebo vážnym obsahom nedosahujú až takú angažovanosť, to však neznamená, že vás nemusia zaujímať. Preto s touto aktualizáciu Facebook začína merať aj nasledovné kritériá:
  • záujem užívateľa o tvorcu obsahu, 
  • výkonnosť príspevku voči ďalším užívateľom, 
  • výkonnosť príspevkov tvorcu v minulosti, 
  • typ príspevku, aký užívateľ preferuje, 
  • aktuálnosť príspevku.

5. Apríl - Facebook bojuje proti odkazom zameraným na kliknutia

Facebook sa začínal plniť príspevkami, ktoré odkazovali na iné články alebo webové stránky, preto sa rozhodol začať s tým bojovať. Stále viac sa zobrazovali príspevky, ktorých majiteľom išlo o získavanie návštevnosti a zbieranie kliknutí. Touto aktualizáciou začína Facebook merať koľko času strávite na jednotlivých článkoch. Posvieti si na tých publicistov, z ktorých článkov odchádzate po pár sekundách, nakoľko ich vyhodnotí, ako príspevky na získavanie kliknutí.

6. Jún - Algoritmus uprednostňuje priateľov, rodinu a ďalšie hlavné priority

Keďže bol Facebook vytvorený predovšetkým na komunikáciu s priateľmi a rodinou, tak sa opäť "vracia" k týmto hodnotám a v News Feede opäť uprednostňuje príspevky od vašich najbližších.  Hneď za nimi nasledujú príspevky spojené s vašimi hlavnými prioritami, čo vyhodnocuje na základe vášho správania na Facebooku ako aj používania funkcií typu "skryť príspevok", "zrušiť sledovanie", ako aj preferencie z časti "Nastavenia Noviniek" (News Feedu).

7. August - News Feed zobrazuje menej článkov s nadpismi zameranými na kliknutia

Už v apríli prijal Facebook prvé zmeny na obmedzenie príspevkov vyžadujúcich kliknutie a touto aktualizáciou sa posunul ďalej, nakoľko naďalej dostávali veľa sťažností od užívateľov. Preto si teraz posvietili už aj na nadpisy príspevkov a naprogramovali niečo podobné spamovému filtru v e-mailoch. A tiež prijal opatrenia... Publicisti, ktorí budú neustále pridávať príspevky s nadpismi nabádajúcimi na kliknutie a budú podávať nekompletné alebo zavádzajúce informácie budú znášať následky. "Ideme po spameroch" povedal, Adam Mosseri, produktový manažér Facebooku.

8. August - News Feed predvída a zvýrazňuje informatívne príspevky 

Malá zmena v algoritme zapracovaná opäť v augustovej aktualizácii. Opäť na základe preferencií a správaní užívateľa vyhodnocuje príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať a priniesť vám informácie o ktoré sa zaujímate.

Na základe uvedeného môžme povedať, že opäť pravidlo kvalitného obsahu je základom už aj pre Facebook. Čo hovoríte na zmeny vy?
Veríme, že sme vám priniesli pár nových informácií, ktoré vám pomôžu v príprave kvalitnejších príspevkov s vyšším organickým zásahom.