Oslovte svojich zákazníkov cez mobil

0

Na Slovensku, podobne ako vo svete pozorujeme obrovský nárast používania smartfónov. Mnohí sú na svojich mobiloch doslova závislí a trávia na ňom väčšinu svojho voľného, ale aj pracovného času, či už kvôli telefonickej komunikácii alebo využívajú svoj mobil ako spôsob spojenia so svetom prostredníctvom sociálnych médií a e-mailu. Zároveň sú čoraz viac využívané na surfovanie po internete, čo je samozrejme veľmi silným signálom pre spoločnosti, ktoré sa snažia získavať svojich zákazníkov online.

Pozrime si, aká je reálna situácia vo využívaní smartphonov na Slovensku:
6 z 10 slovenských spotrebiteľov
vlastní smartphone


4 z 10 spotrebiteľov je online
rovnako dlho na počítači a na mobile
 
Najviac používaný smartphone je počas bežnej pracovnej doby. Medzi 9-18 hodinou až 52% Slovákov používa svoj smartphone. Až 22% medzi 18-21 hodinou večer.


Spotrebitelia získavajú informácie online

Potenciálny zákazník trávi značnú časť svojho času práve na mobile. Práve preto by marketingová stratégia klienta mala byť prispôsobená aj tomuto publiku. Základom je samozrejme responzívny web, ktorý prispôsobí obsah webstránky veľkosti zariadeniu, kde bola načítaná (desktopu, notebooku, tabletu, mobilu).
Ak je web responzívny, vieme prispôsobiť online marketingovú stratégiu etape, v ktorej sa zákazník práve nachádza a zariadeniu, ktoré práve používa.

Smartphone vstupuje do celého nákupného procesu, avšak primárnu rolu zohráva práve v prvej etape nákupného procesu a teda pri hľadaní informácii prostredníctvom vyhľadávačov. Preto je dôležité nepodceniť túto fázu u svojich budúcich zákazníkov, pretože ak nebudete viditeľní v čase kedy zvažujú a porovnávajú možnosti, do finálnej fázy sa u zákazníka ani nemusíte dostať.

Zdroj materiálov: Google Partners Slovensko