Digitálne stopy alebo “omrvinky” ktoré po sebe zákazníci zanechávajú

0

Moderní zákazníci zanechávajú digitálne stopy, ktoré môžu byť monitorované a interpretované tak, aby sme pochopili ich motiváciu a potreby. Je to možné vďaka cookie technológií.


Cookies sú informácie poslané online službou a uložené na vašom konečnom zariadení (PC, notebook, smartphone). WWW stránky ukladajú vaše preferencie alebo obsah nákupného košíka, za účelom poskytnutia obsahu šitého na mieru. Zákazníci cítia potom pocit výnimočnosti, ľahšie nájdu to, čo hľadajú a dúfajú, že ich lojalita bude odmenená.

Preto dnešní predajcovia začínajú ku klientom pristupovať ako k partnerom. Netlačia na nich, lebo vedia, že sa klient ľahko a rýchlo môže poobzerať po inej ponuke online. Keď začíname predajnú cestu, aby sme uspokojili potreby klienta, treba si všímať "omrvinky", ktoré zákazníci za sebou zanechávajú. Značia nám nimi svoju doterajšiu cestu. Podľa týchto omrviniek, ich vieme stopovať, vidíme cestu, ktorú už prešli a využívame tieto poznatky v komunikácii, alebo na vylepšenie funkcionality produktu. Zákazníci to však nerobia nevedomky alebo omylom, vedia čo môžu za to získať. 

Ako odmenu im za tieto informácie poskytujeme výhody:
  • zľavy (napríklad pri zapísaní sa na odoberanie newslettra)
  • bonusy (vyplňte prieskum a získate...)
  • prémiový obsah (aby ste si stiahli ebook ..., aby ste sa zaregistrovali na event ...)
  • výhody personalizovanej ponuky (prispôsobenie obsahu v reálnom čase vďaka cookies)
  • pocit mať kontrolu (analýzy o správaní).


Zbieraním údajov o zákazníkoch a vytváraním automatizovaných, personalizovaných komunikačných procesov, rozpoznávame potreby zákazníka, úroveň vedomostí a jeho zainteresovanosti, nákupnej pripravenosti, oblastiach záujmu.

Na základe týchto informácií prispôsobíme dynamicky správu a jej obsah v reálnom čase. Tak ako by to urobil skúsený predajca face to face, systém priradí produkty vhodné na odporúčanie danému človeku. Odporučí iné produkty zákazníkom, ktorí sú pripravení utratiť viac alebo predstaví vzdelávacie materiály, keď zistí, že v danom štádiu zákazník potrebuje hlavne poznatky.

Aké informácie nám prináša Digital body language?

Zdroj návštevy 

Odkiaľ k nám zákazníci prišli? Našli nás na sociálnych médiách, alebo v organickom vyhľadávaní? Prípadne vďaka našej kampani? 
Skúmaním zdroja návštevy, získame hodnotnú informáciu o efektivite našich marketingových aktivít a následne ich vieme optimalizovať. Navyše nám to umožňuje personalizovať obsah pre daného človeka, hneď ako navštívi našu www stránku.

Frekvencia návštevy 

Koľko-krát daný človek navštívil váš web? Ak zákazníci často navštevujú web, pravdepodobne majú záujem nakúpiť. Treba tomu venovať patričnú pozornosť. 

Počet navštívených podstránok

Keď je niekto na stránke dlhší čas, signalizuje to vyššiu zaangažovanosť a kúpnu pripravenosť.

Vyplnené formuláre 

Aký formulár potenciálny klient vyplnil? Aké materiály si stiahol? 
Tým dostaneme odpoveď na to, aký je stupeň jeho zaangažovanosti. Užívateľ, ktorý si len stiahol 
e-book alebo správu je pravdepodobne iba v začiatočnej fáze, zatiaľ čo užívateľ, ktorý sa zaregistroval do nášho demo účtu je už viac zaangažovaný. 

Na základe týchto zobrazených informácií, viete poskytnúť personalizovaný obsah, ihneď od prvej návštevy prehlbovať vedomosti recipienta, vytvoriť modely správania (buyer personas), ako aj rýchlo identifikovať hot leads.


Chcete tieto personalizované informácie navyše komunikovať automatizovane? 
Vyskúšajte na mesiac zadarmo marketingovú automatizáciu so Zeleným Psom.